• CleanOxin dezinfekce 500ml
  • CleanOxin dezinfekce 500ml
CleanOxin dezinfekce 500ml

CleanOxin dezinfekce 500ml

CleanOxin dezinfekce 500ml
Kod: dez500ml
Skladem u dodavatele156
CleanOxin dezinfekce 5l
Kod: dez5l
Skladem u dodavatele389
CleanOxin dezinfekce 10l
Kod: dez10l
Skladem u dodavatele653

Více informací

Prostředek pro účinnou a šetrnou dezinfekci a odstraňování zápachu.

Dále v kategorii:Dezinfekční prostředkyDezinfekce plošné

CleanOxin je neutrální dezinfekční roztok, určený pro dezinfekci omývatelných ploch, povrchů a  podlah. Účinně odstraňuje zápach.

 

Oblast využití:

Zdravotnictví, veterinární sféra, potravinářský  průmysl, zemědělství, domácnosti, služby (kadeřnictví, kosmetika, masérské salony, pedikúry, solária, fitness, sauny, bazény), ubytovací zařízení aj.

 

Účinné látky:aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné 0,32 g/l,

Ostatní látky: voda, chlorid sodný, chlornan sodný 

 

 

Návod na použití:

Pro účinnou dezinfekci se používá přípravek neředěný. Aplikujte omýváním, ponořením a nebo postřikem, tak aby přípravek vytvořil souvislou vrstvu  a  nechte působit do zaschnutí.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny!

 

Pokyny pro první pomoc:

Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Při nadýchání:  Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchaní.

Při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.

Pro profesionální použití je k dispozici na vyžádání bezpečnostní list.

 

Skladování a pokyny pro bezpečné odstraňování přípravku:

Přípravek je možné zneškodnit naředěním vodou a následným spláchnutím do odpadové kanalizace. Prázdné obaly mohou být odstraňovány společně s komunálním odpadem. Skladujte mimo dosah dětí při teplotě 5°C – 30°C. V původních obalech má přípravek skladovatelnost 12 měsíců,  po otevření balení spotřebujte do 6 měsíců.

Přílohy