ProCura Klorsept tablety 200 ks

ProCura Klorsept tablety 200 ks

Vaše cena:662 bez DPH

Dostupnost:Skladem

Kód položky: 16019801

Více informací

Dezinfekční prostředek v šumivých tabletách na bázi aktivního chloru, určený k dezinfekci ploch a pracovních povrchů ve zdravotnictví a potravinářském průmyslu.

Dále v kategorii:Dezinfekční prostředkyDezinfekce plošné

Vlastnosti výrobku:

 • Vhodný také pro dezinfekci nástrojů, pomůcek, laboratorního skla, kojeneckých lahví.
 • Pro kuchyně, stravovací provozy apod.
 • Velmi široké spektrum účinku, výborná materiálová snášenlivost, krátká expozice a přesné dávkování.

Dávkování:

 • Běžné použití: 1tbl / 5 l vody 15 min. - Baktericidní, omezeně virucidní, MRSA 1tbl / 5l vody 30min.
 • Baktericidní, plně virucidní (poliovirus), fungicidní, MRSA 1tbl / 1l vody 30min.
 • Baktericidní, plně virucidní, sporicidní (Clostridium difficle), MRSA tuberkulocidní, fungicidní, MRSA Silně biologicky znečištěné plochy (tělní tekutiny ...) - lze ve formě granulí 10tbl / 1l vody 15min.
 • Baktericidní, plně virucidní, sporicidní (vč. Clostridium difficle), MRSA tuberkulocidní, fungicidní, MRSA.

Účinné látky:

 • Troklosen natrium

Upozornění:

 • Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 • Dráždí oči a dýchací orgány.
 • Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
 • Při kontaktu s hořlavým materiálem může způsobit požár. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin.
 • Uchovávejte v suchu a v originálním, dobře uzavřeném obalu.
 • V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte výpary.
 • Používejte ochranné prostředky na kůži a ochranné brýle.
 • Skladujte v suchu, v dobře uzavřeném originálním balení.
 • V dobře větraných místnostech do teploty 25 stupňů celsia.
 • Materiál obsažené v této tabletě je tuhém stavu a nepředpokládají se účinky na dýchací cesty.
 • Vdechnutelná frakce účinné látky tablety je obvykle menší než 0,1 hmotnostních procent pro granulované a extra granulované stupně.
 • Pokud je přípravek v mleté nebo v práškové formě může dojít k účinkům podobným, ke kterým dochází u žhavých látek.

Baleno:

 • 200 tablet v balení

Přílohy